Hållbarhet

Hållbarhet

Vi på MNN Recycling tar hållbarheten på allvar och det är ett av våra största fokus.

Därför innehåller vår verksamhet till största del miljövänlig utrustning. Vi kör enbart med fordonsgas, våra kläder och broschyrer är miljömärkta och vi lägger stort fokus vid att även våra samarbetspartners strävar efter en bättre miljö.

Enligt Naturvårdsverket genererade vi i Sverige år 2020 cirka 35,7 miljoner ton avfall, varav 4,6 miljoner ton kommer från hushållen. Siffrorna är exklusive gruvavfall från gruvsektorn.

Statistiken på återbruk är inte glasklar men enligt den information som finns tillgänglig samlades det in drygt 1,8 miljoner ton grovavfall på Sveriges ÅVC:er och endast drygt 1,3 procent gick till återanvänding.

Hållbarhet, Återanvändning.

Återanvändning

Ingen har nog undgått att det finns många behövande i omvärlden och det är där vi kommer in.

 

Vi vill ta ordet återbruk till en ny nivå eftersom så mycket av avfallet som slängs egentligen kan användas av någon annan. Skulle ert avfall gå igenom kvalitetskontrollen och det finns någon behövande är det vår prioritering att se till att det med ert samtycke hamnar där.

Genom våra samarbeten med secondhandbutiker och välgörenhetsorganisationer har vi fått kunskap om vad för typ av saker de tar emot och är i behov av. Vi har även genom olika grupper på sociala medier fått en tydlig bild av vad människor är i behov av.

De saker som våra samarbetspartners inte kan ta emot donerar vi bort, allt för ett mer återbrukbart samhälle. Övrigt material återvinns på bästa miljövänliga sätt. Även återvinning kan vara positiv, rent trä kan krossas och bli träflis som sedan används som bränsle antingen för att producera nya träprodukter eller till energi.

Vill ni läsa mer om hur avfallshanteringen i Sverige fungerar?  Klicka här:

https://www.naturvardsverket.se/

Vill ni veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta oss här:

https://mnnrecycling.se/kontakta-oss/

 

 

Vi anser att alla företag som tänker i samma banor och värnar om miljön är bra företag! Vi är därför alltid öppna för eventuellt samarbete med branschkollegor.

 

Vill ni hjälpa oss att hjälpa Sverige mot ett mer återbrukbart samhälle, kontakta oss!

 

Hållbarhet

Miljömärkta Arbetskläder
Återvunna Arbetsskor
Vi kör på gas!
Föregående bild
Nästa bild