Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Vi tar din integritet på största allvar och strävar efter att vara transparenta med vår dataskyddspraxis.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi kan samla in följande personuppgifter från dig:

  • Namn och kontaktinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer, för att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla våra tjänster.
  • Betalningsinformation, för att kunna hantera betalningar och fakturering.
  • Demografisk information, som kön och ålder, för att kunna analysera våra användare och förbättra vår service.
  • Teknisk information, som enhetsinformation, IP-adress och webbläsartyp, för att förbättra vår service och säkerhet.

Vi samlar in dessa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och förbättra användarupplevelsen. Vi kan också använda dem för att kommunicera med dig angående vår service, marknadsföring eller andra relevanta ämnen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar och har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar och tillhandahåller endast åtkomst till dessa uppgifter till auktoriserade personer som behöver hantera dem.

Vi kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part, utom i de fall där det krävs enligt lag eller när vi samarbetar med tredje part för att tillhandahålla våra tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter som vi har samlat in. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller överföras till en annan organisation. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på angiven kontaktinformation nedan.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på info@mnnrecycling.se eller ringa oss på 0102-02 23 55. Vi svarar på alla frågor så snart som möjligt.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna policy kommer att publiceras på vår webbplats och du kommer att informeras om dem via e-post eller annan lämplig kommunikationskanal.