Sekretessavfall

Sekretessavfall

Vi tar hand om ditt sekretessavfall på ett säkert och miljövänligt sätt

Sekretessavfall innehåller ofta känslig, icke allmän information som enligt lag inte får spridas.

Vi hanterar ditt sekretessavfall på ett säkert och miljövänligt sätt och alltid i låsta kärl eller behållare beroende på material, vikt och volym. Har du brännbart material så kan vi förse dig med låsta kärl men vi kan även hämta avfall från dina kärl. Efter avslutat arbete får du ett intyg på att ditt avfall har destruerats.

Vi hanterar alla typer av sekretessavfall så som dokument, papper, mobiltelefoner och hårddiskar. Vi lägger stor vikt vid dem som vi samarbetar med och medverkar alltid vid processen av destruktionen av ditt avfall.

Vi tar hand om ditt sekretessavfall på ett säkert och miljövänligt sätt

Sekretesspapper

Sekretesspapper innehåller känslig, icke allmän information som enligt lag inte får spridas. Vid hantering av pappersdokument hämtas materialet i låsta kärl eller behållare beroende på vikt och volym. Sedan transporteras det till destruktionsanläggningen där det genom kontrollbränning destrueras.

Vi föranmäler vår ankomst för att förbereda anläggningen på destruktionen som därmed sker direkt vid ankomst, vilket gör att vi alltid kan närvara vid förbränningen.

Vi tar hand om ditt sekretesspapper på ett säkert och miljövänligt sätt
Vi tar hand om ditt elektroniska sekretessavfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

Elektroniskt sekretessavfall

Elektroniskt sekretessavfall så som mobiltelefoner, datorer, servrar och hårddiskar kan innehålla känslig, icke allmän information som enligt lag inte får spridas. Vi hjälper till på ett säkert och smidigt sätt att transportera det till destruktionsanläggningen. Transporten sker i låsta kärl eller behållare beroende på material, vikt och volym.

Vi föranmäler alltid vår ankomst för att förbereda anläggningen på destruktionen, vilket gör att vi alltid kan närvara vid förbränningen. Efter avslutat arbete får du ett intyg på att ditt avfall har destruerats.